Loading: 0%

Gelijk in de dood, ongelijk in het leven. Deze website gaat over verhalen van afro amerikanen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Europa.

Ontdek de verhalen en ervaringen van zowel afro amerikanen als Nederlandse burgers aan het eind van de oorlog.

menu
03. Digischool

Colofon

Het idee voor deze website Blackliberators.nl ontstond in 2017 na verschijnen van het boek 'Kinderen van zwarte bevrijders - een verzwegen geschiedenis' (Vantilt 2017). Een website over de daarin beschreven geschiedenis leek een logisch vervolg. De samenwerking tussen project Blackliberators.nl en 51North in Sittard die volgde, leidde tot dit digitale le(e)sboek' www.blackliberators.nl.

Verhalen in Blackliberators zijn deels verkorte bewerkingen van verhalen uit de boeken van Mieke Kirkels, aangevuld met veel nieuwe verhalen en historische feiten over Afro-Amerikaanse bevrijders. Historica en heemkundige Kelly Krijntjes is de web redacteur.

Educatie: Digischool

De werkvormen in de Digischool zijn op een bijzondere en creatieve wijze ontwikkeld door Julian Bruinse en Rick Moermans, beiden geschiedenisdocenten. Ze hebben gewerkt volgens de ontwerpprincipes van Actief Historisch Denken, digitale werkvormen, voor het voortgezet onderwijs.

Compositie en Muziekproductie:

Bryan Raets, TØNE

Mieke

Mieke Kirkels, oral historian

Studeerde arbeidsmarktpolitiek, werkte als landelijk ombudsvrouw arbeidsmarkt & gelijke behandeling, als congresontwikkelaar HRM en als communicatieadviseur, voordat ze in 2008 initiatief nam voor het oral history project ‘Akkers van Margraten’, gevolgd door het oral history project ‘Kinderen van zwarte bevrijders’. Ze leidde tot september 2020 het project Blackliberators.NL. Van haar hand verschenen de boeken ‘Van boerenakker tot soldatenkerkhof’ (co-auteur), ‘Van Alabama naar Margraten, herinneringen van grafdelver Jefferson Wiggins’ (uitg.in eigen beheer), ‘Else Hanover - Oorlogsjaren in Maastricht´ (uitg. St. Akkers van Margraten 2009 - ‘Kinderen van zwarte bevrijders – een vergeten geschiedenis’ (VanTilt 2017). Binnenkort verschijnt daarvan de Amerikaanse editie met co-auteur Chris Dickon.

Voor haar werk werd mw. Kirkels in april 2019 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Kk

Kelly Krijntjes MA, historica

werkt als erfgoedconsulente bij het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Zij heeft geschiedenis gestudeerd aan Radboud Universiteit in Nijmegen waarna ze de master Kunst Cultuur en Erfgoed heeft behaald aan de universiteit van Maastricht.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kelly-krijntjes/

Pasfoto-julian-002

J. (Julian) Bruinse MA

werkt als eerstegraads docent geschiedenis aan Scholengemeenschap Marnix College in Ede. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij zijn masterspecialisme actuele geschiedenis en daarna zijn eerstegraadsbevoegdheid behaalde.

In zijn lessen wordt de leerling actief benaderd door zijn actieve werkvormen waarbij de leerlingen zelf de te leren kennis ontdekken. Hiermee wordt de geschiedenisles eerder een avontuur dan een saai verhaal. Centraal staan de actualiteit, de vergeten verhalen en haar details, die het geschiedverhaal interessant maken. Het digitale lesboek doet dit op een zelfde manier waardoor de leerling op eigen initiatief kan ontdekken wie de Black Liberators waren. Bij iedere tijdsperiode wordt de leerling gedwongen om opnieuw te reflecteren op zichzelf en op de manier waarop we omgaan met het verleden. Door middel van projecten zoals dit wordt het verhaal van Black Liberators toegankelijk voor velen. Geschiedenis lijkt gemakkelijk, maar dit soort verzwegen verhalen maakt duidelijk hoe complex en gekleurd we naar het verleden kunnen kijken.

In het bestaande onderwijsmateriaal ontbreekt het te vaak aan pasklare actieve opdrachten die docenten in kunnen zetten in hun lespraktijk. Veel van het materiaal dat is gestoeld op actuele onderwerpen, is weinig aansprekend en mist de link met de actualiteit. Tijdens het project Black Liberators werd voor mij opnieuw duidelijk dat juist dit soort opmerkelijke verhalen een meerwaarde hebben voor het huidige geschiedenisonderwijs.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/julianbruinse

Pasfoto-Rick_2018-2019

R. (Rick) Moermans MA werkt als eerstegraads docent geschiedenis aan Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. Hij heeft gestudeerd aan de Fontys lerarenopleiding in Sittard en heeft daarna zijn studies vervolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij het masterspecialisme politiek en parlement volgde en daarna zijn eerstegraadsbevoegdheid behaalde.

In de onderwijspraktijk probeert hij aan de hand van activerende werkvormen leerlingen met de leerstof aan de slag te laten gaan in plaats van eerst de leerstof te behandelen. Het digitale lesboek maakt het mogelijk dat leerlingen vaardigheden kunnen opdoen zonder dat er eerst sprake hoeft te zijn van (klassikale) kennisoverdracht.

Het geschiedenisonderwijs zou leerlingen moeten inspireren en hen laten aansluiten bij de actualiteit. Bovendien moeten beladen of bewogen onderwerpen niet genegeerd worden. Rick behandelt in de onderbouw de slavernij uitvoerig en in de bovenbouw staat hij stil bij de positie van African Americans in de Verenigde Staten; beide onderwerpen kunnen in verband gebracht worden met actuele onderwerpen, zoals de zwarte pieten discussie of etnisch profileren bij de politie. Het digitale lesboek over black liberators biedt een kans om deze verzwegen geschiedenis voor leerlingen toegankelijk te maken. Het brengt leerling in contact met het onbekende beeld van de zwarte bevrijders en maakt duidelijk hoe complex het verleden is.

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rickmoermans/