Loading: 0%

Gelijk in de dood, ongelijk in het leven. Deze website gaat over verhalen van afro amerikanen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Europa.

Ontdek de verhalen en ervaringen van zowel afro amerikanen als Nederlandse burgers aan het eind van de oorlog.

menu
03. Digischool

Levenslijn

Wat gaan we doen?

Je gaat een grafiek maken over de ontwikkeling van de emancipatiestrijd van de African Americans. We doen dit omdat historische gebeurtenissen vaak heel statisch en onpersoonlijk lijken, terwijl ze dat niet zijn. Achter gebeurtenissen zitten keuzes en gevoelens van mensen. De slavernij, segregatie en omgang met dit verleden hebben grote invloed gehad op de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Eeuwenlang waren slavernij en segregatie op politiek, economisch en cultureel gebied nadrukkelijk aanwezig, maar ook in het dagelijks leven van ‘gewone’ mensen Om dit tastbaar en zichtbaar te maken, voltooi je deze opdracht.

Jefferson Wiggins: hij werd First Sergeant van de 960ste QMSC en in 1944 werkte hij als grafdelver bij de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Hij groeide op in een arm boerengezin op het land dat zijn vader pachtte van een rijke landeigenaar. Onderwijs genoot hij nauwelijks. De Ku Klux Klan maakte in de omgeving de dienst uit. Voor Jeff betekende het leger een ontsnapping, niet alleen aan een armoedig leven zonder enig perspectief, maar vooral aan het racisme dat hij niet langer meer wenste te verdragen. Jeff Wiggins was zestien jaar toen hij in zijn woonplaats Dothan in Alabama werd geronseld voor het Amerikaanse leger.

David Duke: is een Amerikaans politicus en voormalig leider (Imperial Wizard) van de Ku Klux Klan. Hij wilde de clan moderniseren door de gewaden in te ruilen voor een driedelig maatpak. Daarnaast zwoer hij gewelddadige acties af en verzekerde zich daarmee van een politieke loopbaan. Momenteel is hij Republikeins senator voor de staat Louisiana. Vóór zijn politieke carrière stond hij aan de wieg van een racistische, extreemrechtse politieke organisatie die opkwam voor de rechten van de ‘blanke’ man. In 2016 vertelde hij nog dat hij gelooft in gelijke rechten voor alle Amerikanen, maar dat er vooral respect moet zijn voor het erfgoed van de Europese Amerikanen.

Hoe ga je te werk?

Hieronder staan jaartallen met bijbehorende gebeurtenissen. Lees ze eerst allemaal door. Stel je telkens de volgende vragen: hoe reageren Wiggins en Duke op deze gebeurtenis?

- Heel erg blij is +5, neutraal is 0 en absoluut niet blij is -5.

- Zet voor elk van de twee mannen een punt of een kruisje in de grafiek

  • Gebruik voor Jefferson Wiggins de kleur rood
  • Gebruik voor David Duke de kleur blauw

- Als je alle jaartallen hebt gehad, verbind je de punten met elkaar en krijg je de levenslijnen.

De gebeurtenissen

1.

1832

Blackface acteur Thomas Dartmouth maakt een cabaretnummer waarin hij een Afro-Amerikaan neerzet als een domme en onhandige slaaf en praat in een slavendialect. Zijn personage heet Jim Crow en staat voor een domme zwarte man.

2.

1861

Na de Amerikaanse verkiezingen waarbij Abraham Lincoln verkozen wordt tot president, bekend om zijn ideeën voor vrijheid voor slaven, scheiden de Zuidelijke staten zich af van het Noorden. Het duurt niet lang meer voor de Burgeroorlog uitbreekt.

3

1865

Het 13e Amendement van de Amerikaanse grondwet maakt een definitief einde aan elke vorm van slavernij in de VS en dat geldt voor alle staten, ook de Zuidelijke.

4

1866

Het 14e Amendement geeft burgerrechten aan zwarte burgers. De Zuidelijke staten weigeren het 14e amendement te accepteren, waardoor noordelijke troepen het zuiden bezetten om de burgerrechten van de freedmen te waarborgen.

5

1868

Het 15e Amendement wordt aangenomen, waarmee Afro-Amerikanen stemrecht krijgen.

6

1887

De Zuidelijke staten leggen segregatie vast in zogenoemde Jim Crow-wetten. Dit betekent dat wit en zwart niet in een restaurant in dezelfde ruimte mogen eten. In de meeste staten gaat het om aparte voorzieningen tussen de ‘rassen’ wat betreft scholing en sanitaire voorzieningen.

7

1896

Het Hooggerechtshof in de VS bepaalt dat de segregatiewetten niet in strijd zijn met de grondwet, wat tot gevolg heeft dat het aantal Jim Crow-wetten stijgt.

8

1909

De NAACP wordt opgericht door Dubois om door middel van rechtszaken de rassenongelijkheid te bestrijden. Zijn eerste doel is het straffeloos lynchen van African Americans te verbieden.

9

1917

De Eerste Wereldoorlog begint voor de VS in 1917. Zij sturen 300.000 zwarte soldaten als servicetroepen naar het westelijk front in Europa.

10

1918

De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Het witte deel van de VS vindt dat de zwarte soldaten ‘bedorven waren door Franse vrouwen’. Na hun tijd in Europa hebben zwarte soldaten in de ogen van wit Amerika een te grote mond gekregen. Het versterkt de wens van de witte bevolking om een strikte rassenscheiding in de samenleving en in het leger te handhaven.

11

1925

De verkilde situatie tussen wit en zwart en de toegenomen slechte werkomstandigheden onder zwarte arbeiders leiden tot de oprichting van de vakbond The Brotherhood of Sleeping Car Porters.

12

1929

De beurskrach in New York veroorzaakt een mondiale economisch crisis, die Europa en de VS tot aan de Tweede Wereldoorlog zal teisteren. Ruim dertien miljoen Amerikanen worden werkeloos, waaronder veel zwarte Amerikanen. De laatste groep wordt als eerste ontslagen.

13

1933

Roosevelt wordt gekozen tot president, omdat veel Amerikanen een actieve overheid willen die wat onderneemt tegen de crisis. Hij voert talrijke economische hervormingen in en maakt werkverschaffingsplannen, die bekend staan onder de naam New Deal.

14

1939

Nazi-Duitsland valt Polen binnen en daarmee begint de Tweede Wereldoorlog.

15

1941

De Japanse aanval op de Amerikaanse marinehaven Pearl Harbor leidt tot deelname van de VS aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse verrassingsaanval haalt de zwarte marinekok Doris Miller met een boordmitrailleur een Japans vliegtuig neer. Voor de zwarte gemeenschap is hij een oorlogsheld.

16

1944

Door de mislukking van Operatie Market Garden (september 1944) krijgt Zuid-Limburg een belangrijke rol als opslagplaats van de militaire goederen die nodig zijn voor de opmars naar Duitsland. Het zuiden van Nederland, als eerste deel daarvan Zuid-Limburg, wordt bevrijd door de Old Hickory-divisie. De divisie bestaat uit soldaten en troepen uit het zuiden van de VS en streeft strikte segregatie na.

17

1945

Er komt een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Nazi-Duitsland wordt verslagen en met atoombommen op twee Japanse steden eindigt de strijd met Japan.

18

1948

Na de Tweede Wereldoorlog schaft president Truman de rassenscheiding in het Amerikaanse leger af.

19

1954

De NAACP bereikt een doorbraak in de strijd voor gelijke rechten tussen wit en zwart. In de zaak Brown versus Board of Education of Topeka bepaalt het hooggerechtshof dat rassenscheiding in het onderwijs in strijd is met de grondwet. De zuidelijke deelstaten moeten zo snel mogelijk een einde maken aan rassenscheiding. Deze uitspraak brengt de strijd voor gelijke rechten in een stroomversnelling. In het leger worden de All-black units opgeheven.

20

1957

De meeste zuidelijke deelstaten weigeren een einde te maken aan rassenscheiding in het onderwijs en voldoen daarmee niet aan de uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat leidt tot spanningen in het plaatsje Little Rock in Arkansas. Een witte middelbare school moet zwarte leerlingen toelaten. Een woedende menigte witte Amerikanen maakt hun de toegang tot de school onmogelijk en de gouverneur weigert tot de bescherming van de zwarte leerlingen over te gaan. President Eisenhower stuurt federale troepen om de leerlingen te beschermen.

21

1964

Na de moord op president Kennedy lukt het zijn opvolger, president Johnson, om de Civil Rights Act erdoor te krijgen. Deze wet maakt een einde aan discriminatie in de openbare ruimte en op de werkvloer.

22

1965

De Civil Rights Act volstaat niet om het stemrecht van gekleurde Amerikanen te beschermen. In Alabama worden veel African Americans de weg naar de stembus ontzegd. Door de invoering van de Voting Rights Act kan de federale overheid ingrijpen in plaatsen waar meer dan de helft van de zwarte Amerikanen niet mag stemmen.

23

1968

Martin Luther King die vanaf de jaren vijftig een belangrijke rol speelde in de strijd voor gelijke burgerrechten, wordt vermoord door een witte man. Zijn dood leidt tot veel geweld en rassenrellen in de VS.

24

2009

Barack Obama wordt president van de VS en is daarmee de eerste zwarte president van het land.

25

2014

In de Amerikaanse stad Ferguson wordt de achttienjarige Michael Brown aangehouden en doodgeschoten door politieagenten. Amerika is geschokt. Het incident krijgt internationaal veel aandacht. Het leidt ook buiten de VS tot discussies over politiegeweld en etnisch profileren. Het laat ook duidelijk zien dat de emancipatie van African-Americans nog steeds verre van volledig is Hun kans om in de gevangenis te eindigen ligt vele malen hoger dan bij witte Amerikanen.

Levenslijn

PWS-ideeën

Raak je gefascineerd door de onderwerpen hierboven, zoals slavernij, de Amerikaanse burgeroorlog, de burgerrechtenbeweging, of door de bevrijding in je eigen streek, dan zou dit een goed onderwerp kunnen zijn voor je profielwerkstuk.

Voor docenten! Zie hieronder de volledige werkvorm:

Downloads


Werkvorm-Levenslijn-African-Americans