Loading: 0%

Gelijk in de dood, ongelijk in het leven. Deze website gaat over verhalen van afro amerikanen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Europa.

Ontdek de verhalen en ervaringen van zowel afro amerikanen als Nederlandse burgers aan het eind van de oorlog.

menu
04. Algemeen: Over deze website

Over deze website

Het idee voor dit digitale lees- en schoolboek www.blackliberators.nl ontstond na verschijnen van het boek ‘Kinderen van Zwarte bevrijders-een verzwegen geschiedenis (Mieke Kirkels, Vantilt 2017) en het daaraan voorafgaande boek ‘Van Alabama naar Margraten – herinneringen van grafdelver Dr. Jefferson Wiggins (Mieke Kirkels, uitg. eigenbeheer 2014)

Het maken van een website over de geschiedenis daarin verwerkt en het oprichten van het project Black Liberators in the Nederlands leek een logische vervolgstap. Samenwerking met 51North (digital design en ontwerp), leidde tot dit digitale boek inclusief Digischool, een educatief onderdeel, zowel in het Nederlands als in het Engels. De verhalen in dit boek komen voor een deel voort uit de boeken van Mieke Kirkels, aangevuld met een groot aantal nieuwe verhalen en historische feiten over het aandeel van African Americans tijdens de bevrijding van Europa.

Aanvullend onderzoek

In 2014 hoorde Mieke Kirkels voor het eerst van de toenmalige superintendent van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, dat daar ook een groot aantal African American oorlogsslachtoffers is begraven. In 2016 startte ze met Sebastiaan Vonk een onderzoek in de VS naar wie deze soldaten waren voor vertrek naar Europa. Momenteel doet Vonk ook onderzoek naar de stationering van Zwarte troepen in Nederland. Resultaten van deze onderzoeken worden toegevoegd aan Blackliberators.nl evenals andere nieuwe verhalen die zich aandienen.
Schrijf u daarom in voor de nieuwsbrief!

Uw hulp is gewenst! Heeft u interesse neem dan contact met ons op via contact@blackliberators.nl.

In de Nederlandse geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog komen Zwarte Amerikaanse soldaten niet voor. Daarover leest u o.a. meer in het digitale boek. Maar dat ze in grote getale - ruim 15.000- in ons land aanwezig waren is inmiddels duidelijk. Daarover is ongetwijfeld geschreven in dagboeken uit die tijd, in streekkranten, huis-aan-huisbladen, parochieblaadjes en meer. We ontvingen al enige foto’s uit die tijd van inwoners van de regio’s waar Zwarte Amerikaanse soldaten bevoorradingsoperaties uitvoerden, of hielpen bij de repatriëringsoperaties na de bevrijding. Wij hopen van harte dat we over materiaal dat u mogelijk in uw bezit heeft mogen beschikken voor onderzoek en voor plaatsing in het digitale boek. Bij voorbaat dank.

Colofon

Initatiefnemer:

About mieke kirkels
Mieke Kirkels, oral historian

Redactie Digitaal boek

About sebastiaan vonk
Sebastiaan Vonk MA, research, historicus

Digischool

Rick Moermans MA en Julian Bruinse MA, beiden eerstegraads geschiedenisdocenten en ontwikkelaars van innovatieve en creatieve onderwijs methodes maakten Digischool voor middlbaar onderwijs in NL.

About rick moermans
Rick Moermans
About julian bruinse
Julian Bruinse

Digischool Internationale Versie:

About anita broer
Anita Broer-Lof (Med) Teacher IB-DP History and TOK, and MYP- I and S, United World College Maastricht

Met dank aan:

Dr. Jefferson Wiggins (†2013), en zijn weduwe Janice Wiggins. In september 2009 was Dr. Wiggins de eerste Zwarte veteraan die ooit officieel ontvangen werd in ons land. Door zijn herinneringen aan de tijd die hij doorbracht in het gesegregeerde Amerikaanse bevrijdingsleger kwam een vergeten geschiedenis aan de oppervlakte. (Van Alabama naar Margraten, 2014).

Huub Schepers (†2016), die na 70 jaar zwijgen in april 2017 vertelde hoe het was om als kind van een Zwarte bevrijder in ons land op te groeien. Schepers’ verhaal in de media was aanleiding het oral history project ‘Kinderen van Zwarte bevrijders – een verzwegen geschiedenis’ te starten. (Mieke Kirkels, VanTilt april 2017).

Rosy Peters, Els Geijselaers, Ed Moody, Wanda van der Kleij, Trudy Habets, Robert Joosten, Huub Habets, Petra, Cor Linssen, Donna Bastiaans, Maria Andres en hun familieleden. De andere ‘kinderen van Zwarte bevrijders’ die met hun indrukwekkende levensverhalen een bijzondere bijdrage leverden aan dit oral history project.

Harie Rouvroye (†2018) voor zijn hulp bij het onderzoek naar stationering van zwarte troepen in Limburg

Jo fonsaer: filmer van achterkleinkinderen van zwarte bevrijders: Diede van Dam, Noortje Schepers, Delano Geijselaers

Jan Kohlbacher voor het ter beschikking stellen van historisch materiaal over het enige 'zwarte' Rest &Recreation Center uit de geschiedenis van het US Army in 1945.

Kees Ribbens voor zijn inleiding, zijn steun en advies bij het onderzoek

Art Buro Limburg bij hun steun en advies bij de fondsenwerving

Sebastiaan Vonk voor het opsporen en controleren van militaire gegevens

Kelly Krijntjes steun en toeverlaat en assistent projectleider Black Liberators.

Rick Moermans en Julian Bruinse voor hun creatieve inzet en de professionele en innovatieve digitale werkvormen voor het middelbaar onderwijs.

Dr. Jenny King, Inga en Fenna Milbauer, Margot Baar, Pamela Armstrong voor het vertaalwerk.

Uitgeverij Vantilt Nijmegen voor het uitgeven van ‘Kinderen van Zwarte bevrijders – een verzwegen geschiedenis.

En verder dank aan alle mensen die hulp, advies en steun boden bij het oplossen van problemen, bij fondsenwerving, bij het aanleveren van beeldmateriaal en links, voor aanmoediging dan wel afremmen en – dat vooral - voor hun gedeelde passie om deze verhalen verder te brengen.

De redactie heeft al het mogelijke gedaan om het auteursrecht van anderen niet te schenden, wie desondanks meent door deze publicatie geschaad te zijn kan zich wenden tot de redactie.

No part of this website may be reproduced in any form without written permission from the author(s).

Design: 51North, Sittard Composition and Music Production: Bryan Raets, TØNE

Omslag-boek

Publicaties:

Black Liberators.nl is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

75 jaar Liberation
Kannunik Salden Nieuwenhof
Koninklijke Faculcatieve
US Embassy of Den Haag
Provincie Limburg
Vrijheidsfonds

Partners

AAHGS
Footsteps Researches