Loading: 0%

Gelijk in de dood, ongelijk in het leven. Deze website gaat over verhalen van afro amerikanen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Europa.

Ontdek de verhalen en ervaringen van zowel afro amerikanen als Nederlandse burgers aan het eind van de oorlog.

menu
04. Algemeen: Colofon

Colofon

Colofon

Het idee om een digitaal boek te maken over ‘Black Liberators.nl ’, Afro-Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding van ons land, is ontwikkeld door Mieke Kirkels. Het idee werd uitgevoerd in samenwerking met bureau www.51north.nl die de website www.blackliberators.nl ontwierpen en bouwden. Kelly Krijntjes is de webredacteur. Geschiedenisdocenten Rick Moermans en Julian Bruinse ontwikkelden het bijbehorende educatieve gedeelte: digischool.

Leesboek:

Tekst Mieke Kirkels e.a.
Webredacteur Kelly Krijntjes MA Research Sebastiaan Vonk MA

Digischool
Nederlandse versie Samenstelling en ontwerp:

  • Rick Moermans en Julian Bruijns

Coming Soon: English edition of www.blackliberators.nl Digital book and schoolbook expected February 2021 (Anita Broer MA)

Met dank aan:

Dr. Jefferson Wiggins (†2013), de eerste Afro-Amerikaanse veteraan van WWII die zijn herinneringen aan zijn tijd in het gesegregeerde Amerikaanse bevrijdingsleger deelde met Nederlanders, in het boek "Van Alabama naar Margraten - herinneringen van voormalig grafdelver Jefferson Wiggins" (Mieke Kirkels, uitg. in eigen beheer 2014).

Janice Wiggins, de weduwe van Jefferson die na diens overlijden hielp met de afronding van het boek.

Huub Schepers (†2016), die na het verschijnen van het boek "Van Alabama..." in april 2015 na 70 zwijgen, vertelde hoe het was om als een kind van een zwarte bevrijder in Limburg op te groeien. Zijn verhaal leidde tot het oral history project ‘Kinderen van zwarte bevrijders’, gevolgd door het gelijknamige boek, (Mieke Kirkels, VanTilt april 2017)

De kinderen van zwarte bevrijders uit het gelijknamige boek

Rosy Peters, Els Geijselaers, Ed Moody, Wanda van der Kleij, Trudy Habets, Robert Joosten, Huub Habets, 'Petra', Cor Linssen, Donna Bastiaans en Maria Andres en hun familieleden.

Harie Rouvroye (†2018) voor zijn hulp bij het onderzoek naar stationering van zwarte troepen in Limburg

Jo fonsaer: filmer van achterkleinkinderen van zwarte bevrijders: Diede van Dam, Noortje Schepers, Delano Geijselaers

Jan Kohlbacher voor het ter beschikking stellen van historisch materiaal over het enige 'zwarte' Rest &Recreation Center uit de geschiedenis van het US Army in 1945.

Kees Ribbens voor zijn inleiding, zijn steun en advies bij het onderzoek

Sebastiaan Vonk voor het opsporen en controleren van militaire gegevens

Kelly Krijntjes steun en toeverlaat en assistent projectleider Black Liberators.

Rick Moermans en Julian Bruinse voor hun geweldige en creatieve inzet die leidde tot zeer professionele en innovatieve digitale werkvormen voor het middelbaar onderwijs.

Dr. Jenny King voor haar vertaalwerk.

Met steun van:
Blackliberators.nl kwam tot stand met hulp van bovenstaande personen die voor het merendeel op vrijwillige en vriendschappelijke basis hielpen bij de totstandkoming van deze website.

Met dank aan Uitgeverij VanTilt voor het uitgeven van 'Kinderen van Zwarte Bevrijders'

Omslag-boek
boek info

En verder dank aan al die mensen die hulp, advies en steun boden bij het oplossen van problemen, bij fondsenwerving, bij het aanleveren van beeldmateriaal en links, voor aanmoediging dan wel afremmen en – dat vooral - voor hun gedeelde passie om deze verhalen verder te brengen.

Dit digitale boek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

  • V-fonds
  • Gemeente Eijsden-Margraten
  • Amerikaanse ambassade Den Haag
  • Provincie Limburg
  • Stichting Aanmoedigingsfonds De Koninklijke Facultatieve
  • Stichting Kanunnik Salden

De redactie heeft al het mogelijke gedaan om het auteursrecht van anderen niet te schenden; wie desondanks meent door deze publicatie geschaad te zijn kan zich wenden tot de redactie.

No part of this website may be reproduced in any form without written permission from the author(s).

Partners

75 jaar Liberation
Kannunik Salden Nieuwenhof
Koninklijke Faculcatieve
US Embassy of Den Haag
Provincie Limburg
Vrijheidsfonds
AAHGS
Footsteps Researches