Loading: 0%

Gelijk in de dood, ongelijk in het leven. Deze website gaat over verhalen van afro amerikanen die meegeholpen hebben aan de bevrijding van Europa.

Ontdek de verhalen en ervaringen van zowel afro amerikanen als Nederlandse burgers aan het eind van de oorlog.

menu
02. Historische context: De zwarte servicetroepen.

Quarter Master Company

Het Amerikaanse leger besloot zijn troepen in twee aparte organisaties te verdelen: een bestaande uit zwarte Amerikanen in verschillende servicetroepen en een uit witte Amerikanen, de fronttroepen en gevechtseenheden. Onderdelen van de servicetroepen waren de Quartermaster Truck Companies, Rail head Companies, Laundry Companies, Bakery Companies etc. Een verscheidenheid aan taken werd door deze servicetroepen uitgevoerd: zorgen voor brandstof voor tanks en trucks, voor reparaties aan voertuigen, voor bad faciliteiten (bath trucks), het veilig stellen van de bezittingen van gesneuvelden, het distribueren van kerstversieringen, koken in veldkeukens, schoenreparaties, het delven van graven, het bewaken van krijgsgevangenen, vervoer van benzine, kerosine, diesel, smeerolie, allemaal in jerrycans, voedselinspecties en het bezorgen van munitie bij soldaten aan de frontlinies en nog veel meer.

Operatie Bolero duurde 30 maanden en samen met de QMSC bereidde het Verenigd Koninkrijk zich voor op operatie Overlord.

Geen fronttroepen zonder servicetroepen
Bij het Center for Military History in Washington verscheen in 1963 het standaard boekwerk The Quartermaster Corps, Operations in the war against Germany met een zeer nauwgezette beschrijving van taken die de QMC uitvoerde, zowel ter voorbereiding op D-day als tijdens de rest van de oorlog.

In het boek wordt de Operatie Bolero beschreven. Het is de voorbereidingsoperatie op de invasie in Europa waaraan tienduizenden QMC manschappen destijds in Engeland werkten. Naar schatting zijn er op 1 april 1943 al 53.226 soldaten vanuit de VS gearriveerd in Engeland, waaronder 1.386 officieren en 11.822 dienstplichtigen. Het boek geeft een uiterst gedetailleerde inventarisatie en beschrijving van de veelomvattende taken van de merendeels zwarte soldaten, zowel dienstplichtigen als vrijwilligers.

De QMC bestaat uit witte Amerikanen als Afro-Amerikanen, dienstplichtigen en vrijwilligers. Alle officieren waren witte Amerikanen. In Engeland worden de troepen verder getraind. De legerleiding streeft ernaar dat een lid van de QMC een getrainde soldaat is, omdat, zo werd gesteld, hij zich anders onmogelijk kan inleven op hetgeen de mannen aan het front nodig hebben.

De Afro-Amerikanen zijn verrast hoe aardig de Britten zijn tegenover de vreemdelingen, ongeacht hun huidskleur. Dat geldt zowel de officieren als de manschappen. Dat leidt tot irritaties en disciplinaire problemen in de units. De legerleiding geeft de witte manschappen daarvoor de schuld. Tegen D-day zijn er meer dan anderhalf miljoen Amerikanen in Engeland. Voor een groot deel manschappen van de QMC. De marine zorgt samen met de QMC voor een geschikt ‘sea passage menu’ tijdens de overtocht naar Normandië. Licht verteerbare voeding, anticiperende op zeeziekte en spanningen voor de op handen zijnde strijd bij de soldaten.

QMC in Limburg
In zijn gedetailleerde overzicht US Army in Zuid-Limburg 1944-1945 (2003) schrijft John Gouverne dat in totaal 250.000 tot 275.000 Amerikaanse militairen op Zuid-Limburgse bodem aanwezig zijn geweest voor kortere of langere periode. Over de zwarte troepen schrijft hij niet, maar wel dat in begin mei 1942 de Amerikaanse chefs van staven besluiten alle “ballast” bij de operationele onderdelen weg te halen en onder te brengen in een organisatie met een zuiver ondersteunde taak. De bevoorrading van de troepen is daarbij een gigantische operatie, aldus Gouverne.

Hij beschrijft ook hoe na de bevrijding van Zuid-Limburg in Maastricht veel depots en opslagplaatsen werden ingericht. Vanuit het oogpunt van veiligheid waren die aanvankelijk voornamelijk op de westelijke Maasoever gevestigd. Later, zo schrijft hij, zijn de grootste depots gevestigd in de mijnstreek. Ze werden bemand door de servicetroepen.

De toenmalige staatsmijn Maurits en de chemische bedrijven werden hoofdverdeelpunt voor alle goederen van de 9th us Army. Opslagterreinen en vele kilometers spoorlijn en wegen werden volgestouwd. Van daaruit werden door Afro-Amerikanen van de QMC de fronttroepen voorzien van al het benodigde, van munitie tot sigaretten. (Zie Red Ball Express).

Hoeveel van de soldaten van de QMC exact voor langere of kortere tijd in Limburg verbleven, is nog niet nauwkeurig uit onderzoek vastgesteld.

${ slide.caption }